Category Archives: kace-rezervoari

Plasticne septicke jame

Svako prebivalište ima toalete, ali kamo ide otpad? Da li ulazi u septičku jamu i ispušta sistem odvoda na vašem imanju ili se odvodi od vašeg imanja u centralni sistem otpadnih voda? Iako nema ne morate da brinete imamo dobro rešenje to su plastične septicke jame.

Bez odlaska u dvorište da biste ga proverili, možete proveriti cene imovine za bilo kakve troškove duboke kanalizacije koji nisu povezani sa crpanjem iz vašeg imanja.

Septicka jama ili kanalizacioni sistem

Vaše lokalno veće bi takođe trebalo da vam omogući plan njihovog dubokog kanalizacionog sistema. Alternativno, morat ćete izvršiti inspekciju izvan vašeg imanja. Prvo morate pronaći kanalizacione cevi i odvod, na njemu će biti neka vrsta poklopca.

Da vidimo kako finkcionišu plasticne septicke jame koje dosta hvale i koje su u potpunosti izbacile iz upotrebe sadašnje betonske septicke jame koje treba zidati.

Kada se nađe, uklonite poklopac na oba rezervoara, jedan je za odvajanje čvrstih materija, a drugi za tečni otpad koji ide u kanalizaciju. Pogledajte na kojem je nivou rezervoar čvrstih materija i da li je pun tečnosti potrebno je da se ispumpaju. Drugi rezervoar ima izlaznu cev koja ide do sistema za odvod vode za ispuštanje, u redu je da nivo eluata bude dovoljno visok da bi se ispuštao u izlaznu cev.

Izuzeti sistemi

Ako se kuća stavi u centralni kanalizacioni sistem, septički sistem mora da se ukine putem pumpanja i uklanjanja. Iako ne postoji zakonska obaveza uklanjanja sistema u trenutku pretraživanja kanalizacije, on se mora zakonski ukloniti ako se imovina proda, upotreba se promijeni (otvaranje tvrtke) ili ako se kućni dodaci previše zbliže.

Postavljanje novog sistema plasticne septicke jame

Jednom kada budu data vladina odobrenja, licencirani izvođač radova će odrediti tačan položaj sistema. Položaj zavisi od minimalnih granica čišćenja od izvora podzemne vode, vodosnabdevanja poput potoka ili reka, zgrada i otvorenih odvodnih kanala. Sistem se takođe mora nalaziti izvan mesta gde vozila mogu voziti, jer težina može oštetiti komponente. Koristite plasticne septicke jame iz Osecine i rešićete se mnogih problema.

Kace i rezervoari ~ kombi prevoz

Ono što možda još niste videli u Vojvodini je proizvod iz Zapadne Srbije koji se dobija ekstruzijom plastike ili spirlnim namotavanjem. To su plastične kace i plastični rezervoari koji se prave na isti način samo plastične kace imaju poklopac koji se može skidati dok su rezervoari sa poklopcem koji je zavaren. Namena im je ista i mogu da se koriste za svašta, za sve što vam treba da negde čuvate, a ne zante gde. Osim što su idealni za sve fluide, pa čak i agresivne hemikalije, mogu da se koriste za zrnaste i praškaste materije.

Plastični rezervoari mogu biti vertikalni i horizontalni rezervoari cisterne. Najviše se koriste kao cisterne za vodu i to mogu biti mobilne, one koje se stavljau na prikolice i prevoze po potrebi.

Kombi prevoz kaca i rezervoara

Ono što Vas sve zanima iz ovog okruga je gde da kupite kace i rezervoare i kako organizovati prevoz istih. Kombi prevoz robe je najbrži, ali kace kao roba su kabaste, nisu teške, ali ne može da se poveze veliki broj, jer zauzimaju veliki prostor. Zato se prave posebne prikolice koje uz kombi prevoz mogu da nataovare veći broj oih proizvoda. POjedinačne proizvode šaljemo i brzom poštom koja koristi kombi prevoz. Možete se organizovati pa naručiti zajedno kombi prevoz za ove proizvode iz Zapadne Srbije.