Skole stranih jezika Beograd

Ako se interesujete za kurseve jezika i ako pogledate skole stranih jezika Beograd videćete da je naša škola stranih jezika jedna od najstarijih u Beogradu. Na šest lokacija u gradu možete pohađati razne kurseve stranih jezika. Lider smo u edukaciji, a naša škola jezika se u proteklih 20 godina razvija kao kompanija u pružanju obrazovnih usluga visokog kvaliteta, što dokazuje i veliki broj zadovoljnih polaznika. Godišnje kroz našu školu prođe više stotina polaznika svih generacija koji žele da povećaju svoj nivo znanja stranih jezika.

skole-stranih-jezika-beogradU svom radu postavili smo visoke standarde kvaliteta i usluga koje su maksimalno prilagođene našim klijentima. Imamao veliki broj kurseva jezika, osim standardnih kao što su kursevi engleskog jezika i kursevi nemackog jezika, tu su još i grčki, norveški, španski … ali i imamo intersantan kurs jezika za strance koji žele da nauče srpski jezik.

Kursevi jezika na drugačiji način

Naša skole jezika Beograd rade po principu komunikativne metode nastave, koja je korak napred ispred tradicionalnog pristupa nastavi stranih jezika, iz godine u godinu, u praksi, dokazuje se njena efikasnost. Komunikativni pristup podrazumeva da polaznici kureseva jezika uspostave živu komunikaciju sa nastavnikom i međusobno, umesto da napamet uče pravila i reči iz rečnika. To važi za početnike, komunikacija između nastavnika i učenika samo na stranom jeziku, koristeći gestove, slike i druge audio – vizuelne vidove pomoći. Kao rezultat toga, jezička barijera nestaje i značajno se povećava nivo znanja jezika.

Kvalifikovani nastavnici za sve skole jezika

Svi naši predavači su kvalitetni, sa dugogodišnjim iskustvom i praksom u učenju stranih jezika. Koristimo komunikativni metod, izvođenja nastave na stranom jeziku uz interaktivanu pomoć. Škola stranih jezika Conlinguaplus održava redovne seminare i obuku za nastavnike i radi na svakodnevnom usavršavanju i  poboljšaju svojih kvalifikacija.

Postanite još jedan naš zadovoljan polaznik, naučite neki od stranih jezika, sigurno će Vam zatrebati.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.